အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မြင်းခြံ)

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မြင်းခြံ)သည် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ဘဝတစ်သက်တာ သင်ကြားရေးစနစ်နှင့် ၎င်းတို့၏ အသိပညာနှင့် စွမ်းရည်များ ထက်မြက်ရန် သက်မွေးပညာသင်ကြားနိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည့် ကျောင်းတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ယင်းသည် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန် ဦးတည်နိုင်သည်။


သင်ကြားရေးဌာနများ

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်စက်စိုက်မွေး (ပထမနှစ်) ဝင်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများစာရင်

၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်GTHS(ပထမနှစ်) ဝင်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများစာရင်းအား အောက်ပါအတိုင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။...
Read More

သတင်းဓာတ်ပုံများ

20K+

Active Students

60+

Faculty Courses

135K

Our Department

45K

Degree Offer


CALL TO ACTION

Limitless Learning, Limitless Possibilities

Occaecati, et wisi, expedita nascetur nostrum aenean felis platea earum luctus molestie, natus cras? Ullamcorper, voluptas cillum, egestas bibendum nato.

Contact Information

GTHS Myingyan, mandalay

09-960344239

gthsmgn@gmail.com