အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မြင်းခြံ)သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ မြင်းခြံမြို့၊ အမှတ်(၁) သံမဏိစက်ရုံ အနီး တွင် တည်ရှိပြီး ကျောင်း၏ ဧရိယာ မှာ (၈.၂၃) ဧက ကျယ်ဝန်းပါသည်။ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မြင်းခြံ) ကို (၁.၆.၂၀၁၀) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး (၂.၆.၂၀၁၅) ရက်နေ့တွင် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန မှ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသို့  လွှဲပြောင်းလက်ခံခဲ့ပါသည်။