နည်းပညာနှင့်သက်မွေးပညာရပ်များကို  သင်ယူလိုသူတိုင်း သင်ယူခွင့်ရရှိစေပြီး လုပ်ငန်းခွင်နှင့် ကိုက်ညီသော ကျွမ်းကျင်သူများ၊ ဘဝတစ်သက်တာ ဆက်လက်သင်ယူနိုင်သူများ ဖြစ်လာအောင် ပြုစုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရန်