လျှပ်စစ်နည်းပညာ ဌာနရည်ရွယ်ချက်

ခေတ်မှီဖွံ့တိုးတက်ဆဲ နိုင်ငံတော်ကြီးတွင်လျှပ်စစ်နှင့်ဆိုင်သောဘာသာရပ်များကို‌လေ့လာ သင်ယူပြီး          လက်တွေ့ဘဝတွင် ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးချတတ်စေရန်

လုပ်ငန်းခွင်တွင် လျှပ်စစ်နှင့်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများကို ကျွမ်းကျင်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်စေရန်။

လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းများတွင်အိမ်တွင်းဝါယာသွယ်တန်းခြင်းနှင့်အိမ်သုံးပစ္စည်းများကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်စေရန်

မျှော်မှန်းချက်

            လျှပ်စစ်နည်းပညာကို တက်မြောက်စေခြင်းဖြင့် ပြည်တွင်းသာမက ပြည်ပတွင်လျှပ်စစ်နှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းများ၊ စက်ရုံ ၊အလုပ်ရုံများတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ပြီး မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စီးပွား ရေးအထိပါတိုးချဲ့နိုင်မည့် ပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

လျှပ်စစ်နည်းပညာဌာနရှိ ဆရာ/ဆရာမ များ

စဉ်အမည်ရာထူးရရှိသည့်ဘွဲ့
ဒေါ်ဇင်မာလတ်(ဌာနမှူး)ကထိကBE.EP
ဒေါ်သိန်းသိန်းအေးကထိကAGTI
ဒေါ်ဝါဝါအိဖြူလ/ထ ကထိကBE.EP
ဒေါ်ဇင်မျိုးထွန်းစက်မှုကျွမ်းကျင်(၅)GTHS(EP)
ဒေါ်အိအိအောင်စက်မှုကျွမ်းကျင်(၅)GTHS(EP)