မျှော်မှန်းချက်

ဒေသလိုအပ်ချက်နှင့်အညီ အရည်အသွေးပြည့်ဝပြီး ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်၍ကျင့်ဝတ်သိက္ခာကို လေးစားလိုက်နာသောအီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာများ မွေးထုတ်နိုင်သည့် ဌာနတစ်ခုဖြစ်လာစေရန်။

ရည်ရွယ်ချက်

မြို့၊ရွာ၊ကျေးလက်ဒေသများကို ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို လွယ်ကူစွာ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ရေး၊ပစ္စည်းများကို ကိုယ်တိုင်ပြုပြင် တပ်ဆင်နိုင်ရေး၊လူငယ်များ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိရေးအတွက်ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများမွေးထုတ်ပေးနိုင်စေလိုခြင်းတို့အတွက် အဓိကရည်ရွယ်ပါသည်။

ဌာနရှိဆရာ/ဆရာမများ

စဉ်အမည်ရာထူးရရှိသည့်ဘွဲ့
၁။ဒေါ်မိုးမိုးထွန်း(ဌာနမှူး)ကထိကAGTI (EC)
၂။ဒေါ်ဖြူနှင်းခင်လ/ထ ကထိကB.C.Sc(Hons;)
၃။ဒေါ်ဇင်မာနှင်းနည်းပြBE (EC)
၄၊ဒေါ်စန်းစန်းထွေးကျွမ်း-၄AGTI (EC)
၅။ဦးရီဝေနိုင်ကျွမ်း-၃GTHS (EC)
၆။ဒေါ်နှင်းဝတ်ရည်ကျွမ်း-၅GTHS (EC)