၁။မြန်မာစာ

၂။အင်္ဂလိပ်စာ

၃။သင်္ချာ

၄။ရူပဗေဒ

၅။ဓာတုဗေဒ

၆။အခြေခံနည်းပညာပုံဆွဲ (GTE-101)

၇။အခြေခံနည်းပညာ (GTE-102)

၈။အခြေခံကွန်ပျူတာသိပ္ပံ (GTE-103)